Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach przekazuje wykaz najbliższych mobilnych punktów pobrań wymazu na podstawie wystawionego przez lekarza POZ skierowania w kierunku oznaczenia zakażenia SARS – CoV – 2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. św.Jadwigi Królowej 2 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

”Wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej (preferowana) lub innej”.

Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?