Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach jest

Pani Agnieszka Serafin

Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?