Układ krwionośny

Ministerstwo Zdrowia zaprasza osoby w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn."Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020". W ramach programu pacjentom oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonogfraficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej.

 

Badania wykonywane są u osób w  wieku 65 lat i powyżej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród wymienionych poniżej:

  • choroba wieńcowa,
  • palenie tytoniu,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • hiperlipidemia,
  • płeć męska.

Celem realizacji Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. Na badania można się zarejestrować za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: 22 417 13 25.

W Małopolsce program  badań przesiewowych realizowany jest w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80.

Serdecznie zapraszamy.

Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?