Kalendarz
Lek. Jakub Madura jest nieobecny od dnia 1.06.2022r. do dnia 30.09.2022r.
Lek. Beata Bijota jest nieobecna od dnia 20.06.2022r. do dnia 27.06.2022r.
Lek. Jolanta Kraśnicka –Tomasik jest nieobecna od dnia 20.06.2022r. do dnia 8.07.2022r.
Lek. Czesław Marcinek jest nieobecny od dnia 27.06.2022r. 1.07.2022r.
Lek. Maria Nawieśniak jest nieobecna dnia 1.07.2022r.
Lek. Marek Wierciński jest nieobecny od dnia 30.06.2022r. do dnia 1.07.2022r.
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?