• Punkt pobierania materiału do badań:
    • od poniedziałku do piątku – 7.30 – 10.45
  • Wykonanie badań EKG
    • od poniedziałku do piątku – 8.00 – 18.00
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?