Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, powinni złożyć wypełnione deklaracje w rejestracji przychodni.

Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?