Koronawirus

W związku z wprowadzeniem przez rząd RP kolejnego obostrzenia dotyczącego nakazu noszenia masek w miejscach publicznych Dyrekcja Przychodni Zdrowia w Słomnikach zaprasza pacjentów, objętych opieką przez lekarza POZ w Przychodni Zdrowia w Słomnikach, do odbioru bezpłatnych masek. Aktualnie zapraszamy do odbioru masek bawełnianych wielokrotnego użytku. Maski będą wydawane w Przychodni Zdrowia w Słomnikach w godzinach od 8 do 12 od 23.04.2020 r. do wyczerpania zamówionej obecnie ilości masek. Maski prosimy odbierać przez jedną osobę z rodziny po jednej dla każdego zadeklarowanego do Przychodni Zdrowia w Słomnikach pacjenta. Zapraszamy.
Szanowni Państwo,
z dniem 18 marca został uruchomiony adres mailowy rejestracja@spzozslomniki.pl, na który można składać zamówienia na leki stale podawane. W treści maila prosimy o wpisanie imię, nazwisko, adres, nazwę leku, dawkowanie i nr telefonu. Po wystawieniu recepty pracownicy skontaktują się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu podania 4-cyfrowego kodu odbioru leków w aptece.

uruchomiony został dodatkowy numer telefonu do rejestracji ogólnej: 12 385 70 78 wewn. 0.

Szanowni Pacjenci. 
W związku z wprowadzeniem w dniu 14.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego prosimy o przebywanie na terenie Przychodni w tym samym czasie nie więcej niż do 10 osób z zachowaniem co najmniej 1,5 m odległości od siebie. 
Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i personelu medycznego apelujemy o korzystanie z teleporad (porady udzielane przez telefon). 
Lekarz na podstawie telefonicznie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia Pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (e-ZLA), e-skierowania oraz e-recepty, w razie konieczności lekarz przekaże 4-cyfrowy kod w celu odbioru leków w aptece. 
 
Dziękujemy za odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni.
Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie ze stanowiskiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, zawieszamy do odwołania wszystkie wizyty profilaktyczne dzieci, w tym szczepienia, które bez uszczerbku dla zdrowia dziecka mogą być wykonane w terminie późniejszym.

Szanowni Pacjenci.
Informujemy, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną, zmuszeni jesteśmy czasowo zawiesić udzielanie nieodpłatnych jak i komercyjnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Szanowni Pacjenci.
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, w trosce o Państwa i personelu medycznego bezpieczeństwo zdrowotne, od 16.03.2020 r. do odwołania czasowo zawieszamy udzielanie świadczeń medycznych w Poradni Stomatologicznej.
 
Pacjentów z bólem prosimy o kontakt m.in. z następującymi placówkami medycznymi:
 • Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie tel. 12 424 55 55, 12 424 54 70
 • Miejskie Centrum Stomatologii Śródmieście Sp. z o.o., tel. 12 423 24 28,
 • Denta-Med. całodobowo tel. 12 259 80 00
 • Centrum Stomatologiczne Medi-Dent Anna Dejworek tel. 609 813 636

Szanowni Pacjenci, dbajmy razem o bezpieczeństwo epidemiologiczne! Jeśli nie musisz – nie przychodź do Przychodni!

Zgodnie ze stanowiskiem Sanitarno-Epidemiologicznym każdemu pacjentowi, rodzicowi bądź opiekunowi prawnemu zgłaszającemu chęć wizyty do lekarza POZ NAJPIERW należy udzielić TELEPORADY. Tylko w sytuacjach KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza POZ.

Zadzwoń pod nr: Rejestracja POZ 12 388 29 99 - możliwy jest telefoniczny kontakt z lekarzem, udzielenie przez niego TELEPORADY i wystawienie recepty, a w rezultacie wykupienie leków bez obecności w Przychodni. Lekarz telefonicznie poinformuje Państwa o 4-cyfrowym kodzie do odbioru recepty w aptece.  

Poradnia Pediatryczna Dzieci Chore – przyjmuje po uprzednim kontakcie telefonicznym: Rejestracja : 12 640 13 79 – lekarz decyduje o konieczności wizyty w Poradni bądź ograniczenia wizyty do TELEPORADY.

Poradnia Dzieci Zdrowe - zalecamy Rodzicom ROZWAŻENIE ZASADNOŚCI wykonywania w okresie zalecanej izolacji społecznej szczepień, bilansów i patronaży.

Pobieranie krwi do badań jest możliwe tylko w przypadku badań CITO lub PILNE oraz badanie wskaźnika INR.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - „RODO” (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Świętej Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki.
 2. Na mocy art. 37 ust. lit a RODO, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Zbigniew Kolus,   z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając pismo na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Św. Jadwigi Królowej, 32-090.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań wynikających ze Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Św. Jadwigi Królowej, 32-900 Słomniki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, tj. art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania w związku z realizacją usług na rzecz administratora, np.:
  • laboratorium zewnętrzne,
  • podmioty lecznicze współpracujące z administratorem,
  • podmioty prowadzące rejestracje medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • dostawcy systemów i usług informatycznych,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu*
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych dodatkowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.

Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?