Ważne informacje

loading...
Ważne informacje

Programy medyczne

loading...
Programy medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach

realizuje projekt grantowy pod nazwą:

 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3.

Wsparcie grantowe placówek POZ”

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Typ projektu H

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?